Privacy verklaring

Broviand B.V., gevestigd aan Brouwer 1, 5711 LD  Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Broviand B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onderstaand wordt een overzicht weergegeven van persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (bedrijf)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige bedrijfsgegevens (KVK, BTW, etc.)

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

– Nakoming van algemene afspraken (o.a. dienstverlening)
– Behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (o.a. verbetering van onze dienstverlening)
– Nakoming van wettelijke verplichtingen (indien nodig)

Geautomatiseerde besluitvorming
Broviand B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broviand B.V.) tussen zit.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden tevens verwijderd wanneer deze zijn verouderd of wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. Bewaartermijnen gelden niet wanneer er sprake is van een wettelijke uitzondering (waaronder fiscale verplichtingen).

Beveiliging van persoonsgegevens
Alle mogelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen worden getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar derden
De website van Broviand B.V. bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Broviand B.V. is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht Broviand B.V. te verzoeken om inzage te verkrijgen in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verleent Broviand B.V. u een overzicht van alle persoonsgegevens welke aanwezig zijn.

Indien persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u Broviand B.V. verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. 

Contact omtrent privacy
privacy@broviand.nl

Cookies of vergelijkbare technieken
Broviand B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze (website)bezoekers. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken op de website.

Terug naar home