title-header

In de food sector is het van essentieel belang dat je goederenstromen strikt gescheiden kunt houden. Ons pand in Someren is daar, met moderne opslagfaciliteiten en een geavanceerde interne routing, volledig op ingericht. Daarmee staat de logistiek op hetzelfde hoge niveau als dat van onze productieruimtes en de producten zelf.

Eigen transport
Een deel van het transport naar klanten doen wij met eigen materieel. 
Dat stelt ons in staat om flexibel te kunnen handelen als de omstandigheden daar om vragen.

vrachtwagen